alicənab


alicənab
ə. nəcib, comərd

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • alicənab — sif. <ər.> 1. Başqalarının xatirinə öz şəxsi mənafeyindən keçən; namuslu, səxavətli, nəcib, nəcabətli. Alicənab adam. Alicənab hərəkət. Alicənab xasiyyət. – <İbrahim xan> özünü alicənab z. göstərmək üçün, bu fürsətdən istifadə edərək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alicənablıq — is. Nəciblik, nəcabət, mərdlik, safqəlblilik, səxavət; alicənab hərəkət. Alicənablıq göstərmək. – Nazimənin qarşısında minnətdarlıqla göz yaşları tökən ana, indi alicənablıqla z. oğlunu ilk dəfə ona təqdim edir. . M. C.. <Şeyda:> Ah, bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələntər — I (Bakı, Bərdə) kök, sağlam. – Ziveydə kələntər arvatdı (Bərdə) II (Cəlilabad) bilikli, çoxbilmiş. – Oların axılkəsənnərinnən iki kələntər arvad gətireylər III (Meğri, Bakı) nəcib, alicənab. – Tavis kələntər avratdı (Meğri) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kibar — ə. «kəbir» c. 1) böyüklər; 2) t. kübar alicənab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kərəmkar — ə. və f. 1) alicənab, comərd; 2) mərhəmətli; mehriban …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • münəzzəh — ə. 1) günahı olmayan, cinayətdən uzaq; 2) günahsız, təqsirsiz, xatasız; 3) təmiz, namuslu; 4) alicənab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əkrəm — ə. ən kəramətli; daha alicənab; çox lütfkar, lap comərd …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əkrəmüzzeyf — ə. ən hörmətli qonaq; çox alicənab qonaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əxi — ə. 1) qardaş(ım); 2) nəcib, alicənab, əsilzadə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağayana — sif. və zərf 1. Ağa kimi, saymazcasına, amiranə. . . Hacının ağayana səsi daha da ucadan eşidildi: – Hazırla qızı, cümə günü gələcəyəm. M. C.. 2. məc. Ağa kimi, çox yaxşı. Bu məvacibə Xəlil nəinki ağayana dolanırdı, hətta bir iki yüz manatadək də …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti